Nastavení pracovního prostředí

Z menu Zobrazit se spouští příkazy

Mřížka

Umožňuje vypnout a zapnout zobrazení pomocné mřížky.

Barva pozadí

Nastavuje barvu pozadí pracovní plochy.

Čísla vývodů

Umožňuje vypnout a zapnout zobrazení čísel vývodů. Používá se pro kontrolu vygenerovaných netlistů.

...další podrobnosti o netlistu

 


další informace o pracovním prostředí:

 

Měřítko

Na hlavní nástrojové liště je seznam s hodnotami pro nastavení měřítka pracovní plochy (zoom).

Jednotky

Jednotky používané v programu - nastavení tloušťky čar, polohy popisek atd. jsou desetiny milimetru.

 

Snap a pracovní plocha

Snap usnadňuje vkládání značek zarovnaně a umožňuje je propojovat spoji.

nastavení snapu

Snap aktuálního dokumentu lze nastavit na hlavní nástrojové liště (2).

Vlastnost programu zvaná "automatický snap" se aktivuje tlačítkem (1). V tomto režimu se hodnota snapu automaticky vypočítá z aktuálního měřítka.

 

Čištění výkresu

Čištění výkresu (menu Soubor - čistit) odstraní z výkresu již nepoužívané objekty (značky, obrázky a popisová pole). Tím dojde k zmenšení datové velikosti výkresu. Je doporučeno příležitostně tuto funkci provádět zejména u větších výkresů.