Nastavení pracovního prostředí

Z menu Zobrazit se spouští příkazy

Barva pozadí

Nastavuje barvu pozadí pracovní plochy.

Pomocné čáry

Pomocné čáry mezi značkou a jejími popiskami usnadňují orientaci ve složitějších výkresech. Díky pomocným čarám nedochází k nedorozumění, ke které značce patří určitá popiska.

pomocné čáry

Pomocné čáry můžete zapnout příkazem Zobrazit - Pomocné čáry

Tisk a export pomocných čar můžete zapnout příkazem Zobrazit - Tisknout a exportovat pomocné čáry.

Čísla vývodů

Umožňuje vypnout a zapnout zobrazení čísel vývodů. Používá se pro kontrolu vygenerovaných netlistů.

...další podrobnosti o netlistu

 


další informace o pracovním prostředí:

 

Zoom

Na hlavní nástrojové liště je seznam s hodnotami pro nastavení přiblížení pracovní plochy.

Jednotky

Jednotky používané v programu - nastavení tloušťky čar, polohy popisek atd. jsou desetiny milimetru.

 

Čištění výkresu

Čištění výkresu (menu Soubor - čistit) odstraní z výkresu již nepoužívané objekty (značky, obrázky a popisová pole). Tím dojde k zmenšení datové velikosti výkresu. Je doporučeno příležitostně tuto funkci provádět zejména u větších výkresů.