Výpis spojů

Výpis spojů se vygeneruje příkazem Výstupy - Výpis spojů. Výpis spojů obsahuje seznam spojů dokumentu. Pro každý spoj je uvedeno odkud kam vede (ve formátu značka:číslo vývodu), zóna souřadnicové sítě a název vodiče.

slučovat stejnojmenné spoje

Po stisknutí volby slučovat stejnojmenné spoje se spoje se stejným názvem zobrazí jako jeden spoj.

výpis spojů