Seznam svorek

Seznam svorek (menu Výstupy - Seznam svorek) obsahuje seznam svorek výkresu. Pro každou svorku jsou uvedeny:

 • název spoje
 • název kabelu
 • připojená značka a název vývodu
 • zóna souřadnicové sítě značky

Příklad

Pro toto zapojení:

schéma: seznam svorek

Vygeneruje program tento seznam svorek:

sestava: seznam svorek

Vstup svorky je zobrazen vlevo, výstup vpravo od svorky.

Nastavení značek v knihovně

Značky které představují svorky musí být správně nastaveny. Toto nastavení nemusíte provádět, pokud jste instalovali od po 21. 3. 2017 nebo pokud si stáhnete tyto již nastavené značky.

Nastavení funkce svorka v knihovně značek:
 1. Otevřete značku v knihovně
 2. Vyvolejte příkaz menu Soubor - Nastavení (F12)
 3. Vyberte Značka
 4. Pro pole Funkce vyberte hodnotu Svorka

Nastavení značek ve výkresu

1) Postup nastavení vývodů svorek:
 • Ve výkresu klikněte pravým tlačítkem na svorku a vyberte příkaz Vývody
 • Pro každý vývod zadejte název a směr (jestli jde o vstup (IN) nebo výstup (OUT)). Směr se mění dvojklikem na políčko. Názvy svorek by se měly vyskytovat vždy ve dvojicích (jedna vstupní a jedna výstupní), jako na obrázku: vývody značek
 • Potvrďte klávesou OK. Klikněte pravým tlačítkem na svorku a vyberte uložit popisky a čísla vývodů. Tím se změny uloží do knihovny.
2) Postup nastavení funkce svorka:
 • Vyberte svorku ve výkresu
 • V panelu Vlastnosti vyberte Funkce: Svorka

Nastavení se projeví pro všechny svorky stejného typu ve výkresu.