Rozpis součástek a kusovník

Rozpis značek se spouští příkazem Výstupy - Rozpis součástek.

rozpis značek

Zaškrtnutím volby seskupovat se zobrazí kusovník.

kusovník

Atributy v rozpisu součástek

Rozpis součástek obsahuje tlačítko Sloupce, které umožňuje nadefinovat, které sloupce bude rozpis součástek obsahovat.

Seznam (1) obsahuje předdefinované hodnoty. Textové pole (2) umožňuje přidat hodnoty atributu do rozpisu. U názvů sloupců se rozlišují velká a malá písmena. Seznam (3) obsahuje vybrané sloupce, které se objeví v rozpisu součástek.

Tlačítka (4) umožňují změnit pořadí sloupců. Tlačítko (5) umožňuje odstranit sloupec a tlačítka (6) mění zarovnání sloupců v rozpisu součástek.

sloupce v rozpisu značek

Konfigurace rozpisu součástek

V dolní části dialogového okna je možné uložit si konfiguraci pod určitým názvem a později ji znovu načíst.

Postup uložení konfigurace: Napište název konfigurace do políčka (7) a stiskněte šipku napravo od políčka.

Postup načtení konfigurace: Vyberte název konfigurace ze seznamu (8).

Postup změny konfigurace: Vyberte název konfigurace ze seznamu (8), proveďte změny v horní části dialogového okna a stiskněte tlačítko se šipkou napravo od políčka (7).

Postup smazání konfigurace: Vyberte název konfigurace ze seznamu (8) a stiskněte tlačítko napravo od něj.

Filtr rozpisu součástek

Filtr umožňuje stanovit, které značky budou uvedeny v rozpisu součástek.

V okně s rozpisem součástek stiskněte tlačítko Filtr. Objeví se dialogové okno s kartami Filtr značek a Filtr vrstev.

filtr rozpisu součástek

Filtr značek obsahuje dvě textová pole. Do pole Zahrnout uveďte názvy značek které mají být zahrnuty v rozpisu. Pokud je toto pole prázdné, zahrnou se všechny značky. Do pole Vyloučit uveďte názvy značek které mají být vyloučeny z rozpisu.

Každý název uveďte na jeden řádek. Stačí uvádět částečné názvy. Částečný název zahrne všechny značky, které obsahují tuto část. Filtr podporuje dva speciální znaky:

^ pro začátek názvu. Například ^pas vybere všechny značky které začínají na "pas".

$ pro konec názvu. Například nač$ vybere všechny značky které končí na "nač".

Testovací oblast

V pravé části okna je seznam značek, které slouží k otestování filtru. Seznam obsahuje buď pouze značky z aktivního dokumentu, nebo z celé knihovny.

Značky z aktivního dokumentu jsou uvedeny buď zeleně nebo červeně, podle toho, jestli prošly filtrem.

Značky z celé knihovny umožnují otestovat, jestli by byl filtr použitelný i pro značky které nejsou v aktivním dokumentu. Seznam značek z celé knihovny není barevný a jsou uvedeny pouze značky které prošly filtrem.