Tiskové sestavy

Tiskové sestavy existují ve dvou formách:

Volné tiskové sestavy

Zobrazují se pomocí menu Výstupy. Hodí se zejména pro vyplňování údajů o značkách a spojích, protože současně vidíte výkres i tiskovou sestavu. Editovaný objekt (značka nebo spoj) se zvýrazňuje ve výkresu.

Vložené tiskové sestavy

tlačítka panelu Stránky

Vkládají se do projektu pomocí tlačítka (8) v panelu Stránky. Jsou trvalou součástí projektu, takže jsou vytištěny vždy když se tiskne projekt. Stejnou tiskovou sestavu lze vložit do projektu víckrát. Například rozpis značek lze vložit jednou normálně a jednou seskupený podle typů značek. Po potvrzení se tisková sestava vloží do výkresu jako nová stránka.

Tiskové sestavy mohou mít jiný formát papíru než stránky s výkresy. Každá tisková sestava může mít jinou orientaci papíru.

Jak nastavit formát papíru pro tiskové sestavy:

F12 - Dokument - Tiskové sestavy

Jak nastavit orientaci papíru pro tiskové sestavy:

V panelu Stránky dvojklikem na stránku vyvolejte dialogové okno a zde vyberte záložku orientace stránky.