Export do grafických formátů

Vložení výkresu do MS Office

  1. V ProfiCADu vybereme příkaz Upravit - Kopírovat do zásobníku jako obrázek nebo zkratku Ctrl + B. Nyní se přepneme např. do MS Wordu a stiskneme Ctrl + V. Obrázek je vložen. Lze měnit jeho velikost, umístění, barvu pozadí, orámování atd.
  2. V ProfiCADu vybereme příkaz Výstupy - Exportovat nebo ikonu . Vybereme formát EMF. Na disku vznikne soubor s příponou .emf. Tento soubor můžeme kdykoliv vložit například do MS Wordu tímto postupem: Vybereme příkaz Vložit - Obrázek - Ze souboru a nalistujeme EMF soubor.

Podporované formáty

  1. Bitmapa
  2. PNG - Portable Network Graphics
  3. EMF - Enhanced Metafile (successor of the WMF - Windows Metafile)

Možnosti exportu

  • Celý dokument.
  • Celý dokument včetně popisového pole.
  • Využitou část dokumentu - program automaticky stanoví nejmenší plochu, která obsahuje všechny značky a grafické objekty.

Poznámka

Pokud exportujete ve formátu EMF, vždy je vyexportována využitá část dokumentu, bez ohledu na to co zadáte v dialogovém okně.