Export do grafických formátů

Vložení výkresu do MS Office

  1. V ProfiCADu vybereme příkaz Upravit - Kopírovat do zásobníku jako obrázek nebo Ctrl + B nebo ikonu č. 2. Nyní se přepneme např. do MS Wordu a stiskneme Ctrl + V. Obrázek je vložen. Lze měnit jeho velikost, umístění, barvu pozadí, orámování atd.
  2. V ProfiCADu vybereme příkaz Výstupy - Exportovat nebo ikonu č. 1. Vybereme formát EMF. Na disku vznikne soubor s příponou .emf. Tento soubor můžeme kdykoliv vložit například do MS Wordu tímto postupem: Vybereme příkaz Vložit - Obrázek - Ze souboru a nalistujeme EMF soubor.

Podporované formáty

  1. Bitmapa
  2. PNG - Portable Network Graphics
  3. EMF - Enhanced Metafile (successor of the WMF - Windows Metafile)

Možnosti exportu

  • Celý dokument - exportuje celý dokument, velikost výsledného souboru je velká.
  • Celý dokument včetně popisového pole
  • Viditelnou část dokumentu - vyexportuje pouze část dokumentu danou velikostí okna dokumentu. Před použitím tohoto exportu "vytvarujte" okno na požadované rozměry a pomocí posuvných lišt posuňte exportovanou část schématu tak, aby byla viditelná.
  • Využitou část dokumentu - program automaticky stanoví nejmenší plochu, která obsahuje všechny značky a grafické objekty.

Poznámka

Pokud exportujete ve formátu EMF, vždy je vyexportována využitá část dokumentu, bez ohledu na to co zadáte v dialogovém okně.

Rozlišení výsledného obrázku závisí na tom, jaké měřítko (zoom) bylo aktivní v okamžiku exportu - čím větší měřítko, tím vyšší rozlišení.