Souřadnicová síť

souřadnicová síť

Pro lepší orientaci v rozsáhlých výkresech je možné zobrazit kolem okrajů výkresu souřadnicovou síť (nastavení programu F12 - dokument - souřadnicová síť). Je možné zadat, kolem kterých hran se bude zobrazovat. Dále je možné zapnout středící značky.

nastavení souřadnicové sítě

Oblast kde se nachází ukazatel myši je zobrazen dole ve stavovém řádku a je uvedena také ve výpisu vodičů pro začátek a konec vodiče.

výpis vodičů

Souřadnicová síť je k dispozici pouze v placené verzi programu.