Křížové odkazy

vodiče

Pokud mají dva vodiče stejný název, považují se za vodivě propojené. Název se zadává v panelu Vlastnosti. Pokud vodič končí ve vzduchu a na jiné stránce existuje jiný vodič se stejným názvem, automaticky se zobrazí odkaz na druhý vodič.

značky

Komponenta je elektrické zařízení, které obsahuje několik značek.

Například cívka relé a kontakty. Hlavní značka je cívka relé, podružné značky jsou jednotlivé kontakty.

Hlavní značka komponenty by měla mít označení (v panelu Vlastnosti zadat referenci) například K5. Podružné značky budou mít stejné označení + tečka + číslo, například K5.1, K5.2

Podružné značky se normálně nezobrazují v rozpisce. Pokud chcete, aby se zobrazovaly, zaškrtněte volbu "zobrazovat podružné značky".

Pokud budete dodržovat tento způsob označení, zobrazí se u každé značky, která je součástí komponenty odkaz na ostatní značky.

Obrázek ukazuje relé na straně 1

a jeho kontakty na straně 2

Odkazy jsou zobrazovány ve formátu reference/stránka.zóna, v souladu s normou EN 61082-1 článek 5.8

Generování odkazů je třeba zapnout v F12 - Systém - Značky - Vytvářet křížové odkazy značek a Vytvářet křížové odkazy spojů.