Kreslení grafických objektů

Grafické objekty slouží k znázornění doplňujících částí elektrických zařízení, jako jsou mechanické vazby, ohraničení funkčních celků, znázornění mechanických součástí atd.

Kreslení grafických objektů se spustí některým z příkazů v menu Nakreslit, nebo stiskem tlačítka na nástrojové liště.

Výběr

Pro přepnutí do režimu Výběr proveďte jednu z těchto akcí:

  • stiskněte klávesu Esc
  • stiskněte tlačítko ikona: výběrový režim
  • přejeďte myší do oblasti nástrojových lišt v horní části okna

ikona: čára   Čára

Po volbě tohoto příkazu klikněte v místě, kde má čára začínat, přemístěte ukazatel myši na místo koncového bodu čáry a stiskněte levé tlačítko myši. Nyní můžete buď nakreslit další čáru, nebo přejít do výběrového režimu.

ikona: lomená čára   Lomená čára

Po volbě tohoto příkazu klikněte v místě, kde má čára začínat, přemístěte ukazatel myši na místo dalšího bodu čáry, klikněte a tímto postupem nakreslete celou čáru. Nepovedenou odbočku můžete vzít zpět klávesou Backspace. Čáru ukončíte stiskem klávesy Esc.

ikona: křivka   Křivka

Tato funkce umožňuje nakreslit jednu nebo několik na sebe navazujících Bezierových křivek. Křivky jsou na sebe automaticky navazovány tak, aby jejich spojení bylo plynulé.

Po volbě tohoto příkazu klikněte v místě, kde má křivka začínat, přemístěte ukazatel myši na místo dalšího bodu křivky, klikněte a tímto postupem nakreslete celou křivku. Křivku ukončíte stiskem klávesy Esc.

kreslení křivky

Tvar Bezierovy křivky je určen čtyřmi body: dva koncové body a dva řídící. Konce křivky jsou určeny koncovými body. Tvar křivky je dále ovlivněn řídícími body, které fungují jako magnety, které svojí polohou a vzdáleností od koncových bodů tvarují křivku, která tak může nabývat nejrůznější tvary.

ikona: obdélník   Obdélník

Po volbě tohoto příkazu klikněte v místě, kde má být levý horní roh obdélníku, pak klikněte v místě kde má být pravý dolní roh. Nyní můžete buď nakreslit další obdélník, nebo přejít do výběrového režimu.

ikona: zaoblený obdélník   Zaoblený obdélník

Postup je stejný jako u obdélníku, ale je zde ještě třetí bod, kterým se řídí zaoblenost obdélníku.

ikona: oblouk definovaný třemi body   Oblouk definovaný 3 body

Kreslení oblouku zahájíte pomocí příkazu menu Nakreslit - Oblouk definovaný 3 body nebo pomocí této ikony: ikona oblouk pomocí 3 bodů.

oblouk definovaný třemi body

Prvním kliknutím myši stanovíte počáteční bod (1), dalším kliknutím bod (2) kterým oblouk prochází, a třetím kliknutím koncový bod (3) oblouku.

Kreslení oblouků ukončíte stiskem klávesy Esc.

ikona: oblouk    ikona: kruhová úseč    ikona: kruhová výseč   Oblouk vestavěný, kruhová úseč a kruhová výseč

Postup je stejný jako u obdélníku, ale je zde ještě třeba nastavit úhly pro počáteční a koncový úhel oblouku. Hodnoty úhlů nastavte v panelu Vlastnosti v desetinách stupně.

úhly 

ikona: elipsa   Elipsa

Postup je stejný jako u obdélníku - místo obdélníku se vykreslí elipsa vepsaná do obdélníku.

ikona: polygon   Polygon

Kreslí polygon - mnohoúhelník.

Postupně klikejte v místech kde mají být vrcholy polygonu. Polygon ukončíte stiskem klávesy Esc.

ikona: připojovací bodVývod (připojovací bod)

Vývod lze vložit pouze při editaci značek (dokument .ppd). Je definován jedním bodem. Pro lepší názornost je tento bod zobrazen červeně a pokud je vývod právě aktivní je červená tečka větší.

Jak nakreslit šipku

Nakreslete čáru, beziérovu křivku nebo oblouk. Vyberte typ šipky v panelu Vlastnosti. Směr šipky můžete změnit kliknutím na odkaz prohodit konce v dolní části panelu Vlastnosti.

Pravoúhlé kreslení

Pokud během kreslení čar přidržíte klávesu Ctrl, čáry se kreslí vodorovně, svisle nebo pod úhlem 45°. Obdélníky a elipsy jsou v tomto režimu kresleny jako čtverce a kruhy.

Možnost přidat nebo ubrat body čáry nebo polygonu

Tato funkce umožňuje přidat nebo ubrat bod čáry nebo polygonu.

ubrat bod přidat bod

Postup:

  • Vyberte čáru nebo polygon.
  • Vyberte příkaz menu Upravit - Přidat nebo ubrat body.
  • Kliknutím na hraně čáry přidejte bod (A).
  • Kliknutím na uzlu čáry odeberte bod (B).
  • Klávesou Esc se vraťte do režimu Výběr.

Rovnoměrná úprava řídících bodů beziérovy křivky

úprava řídících bodů beziérovy křivky

Pokud je při posouvání řídících bodů beziérovy křivky stisknuta klávesa Ctrl, program posouvá protilehlý řídící bod tak, aby byl oblouk plynulý.

Přerušovaná čára

Vyberte čáru a v panelu Vlastnosti nastavte typ čáry. Pomocí vlastnosti měřítko čáry můžete změnit velikost segmentů čáry. Tato hodnota se zadává s tečkou místo desetinné čárky. Například hodnota 1.3 zvýší délky segmentů čáry na 130 %.

Šrafování

Vyberte uzavřený grafický objekt a v panelu Vlastnosti vyberte typ šrafování.