Import z AutoCADu (DXF a DWG)

Tato funkce je určena zejména pro vložení půdorysu budovy a dokreslování elektroinstalace do jiné vrstvy. Naimportovaný výkres nelze v ProfiCADu upravovat.

Podporován je formát DXF od verze 12 a DWG od verze 13.

Postup:

  1. V panelu Vrstvy vyberte vrstvu na pozadí
  2. Příkaz Vložit - Dokument AutoCADu. Objeví se dialogové okno. Tlačítkem otevřít otevřete dokument DXF nebo DWG. Proběhne konverze dokumentu, která trvá několik vteřin a zobrazí se náhled dokumentu.
  3. Dokument vložte do výkresu pomocí tlačítka vložit. Pomocí tlačítka uložit můžete dokument uložit do formátu PNG, provést úpravy v libovolném grafickém programu a později vložit do výkresu pomocí příkazu Vložit - Obrázek
  4. Pomocí myši roztáhněte importovaný výkres na požadovanou velikost.

Tato funkce vyžaduje, aby na počítači byl naistalován Microsoft .NET Framework Version 4.0 nebo novější. Jedná se o rozšíření systému Windows.