Import z formátů DWG a DXF

Podporován je formát DXF od verze 12 a DWG od verze 13. Program podporuje dva způsoby importu z AutoCADu:

a) import výkresu

Tato volba je vhodná pro složité výkresy. Soubor bude převeden na bitmapu. Importovaný výkres nebude možné editovat.

b) import značky

Tato volba je vhodná na schématické značky nebo jednoduché výkresy. Soubor bude převeden na grafické objekty (čáry, křivky, kruhy atd.). Importovaný výkres můžete rozložit na jednotlivé grafické prvky tak, že na něj kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete příkaz menu Rozložit.

Postup:

  1. Vyvolejte příkaz Vložit - AutoCAD. Vyberte volbu import výkresu nebo import značky. Objeví se dialogové okno. Tlačítkem otevřít otevřete dokument DXF nebo DWG. Proběhne konverze dokumentu, která trvá několik vteřin a zobrazí se náhled dokumentu.
  2. Dokument vložte do výkresu pomocí tlačítka vložit.

    a) import výkresu: Pomocí tlačítka uložit můžete dokument uložit do formátu PNG, provést úpravy v libovolném grafickém programu a později vložit do výkresu pomocí příkazu Vložit - Obrázek

    b) import značky: Pomocí tlačítka uložit můžete značku uložit do knihovny.

  3. Pomocí myši roztáhněte importovaný výkres na požadovanou velikost.
Kvalita importovaného výkresu záleží na mnoha faktorech, zejména na složitosti výkresu a na tom, v kterém softwaru byl vytvořen. Před nákupem programu doporučujeme tuto funkci pečlivě vyzkoušet.