Hypertextové odkazy

Hypertextové odkazy mohou odkazovat na libovolnou stránku nebo značku projektu. Po kliknutí na odkaz dojde k přechodu na cílovou stránku nebo značku.

Postup vytvoření odkazu:

  1. Vložte do výkresu text a vyberte ho.
  2. V panelu Vlastnosti zadejte ve skupině Ostatní hodnotu Odkaz ve formátu:
typ odkazu formát příklad
na stránku /krátký název stránky /AUX
na značku značka/krátký název stránky W5/AUX
na soubor *) file:/// + cesta na soubor file:///D:/smlouvy/smlouva.pdf
na webovou stránku http:// nebo https:// + zbytek URL https://proficad.cz/

*) Odkaz na soubor lze jednoduše vytvořit kliknutím na odkaz propojit cíl v dolní části panelu Vlastnosti

Aby nedocházelo k nechtěnému posuvu při kliknutí na odkaz, je třeba pro posuv odkazu držet stisknutou klávesu F6.

Je vhodné nastavit vzhled textu tak, aby bylo zřejmé že se jedná o odkaz - tj. modrou barvou a podtržený.