Oblíbené

Panel Oblíbené slouží k vkládání často používaných značek do schématu.

panel oblíbené značky

Jak přidat značku do panelu Oblíbené:

v paletě značek nebo v v panelu Hledání značek klikněte pravým tlačítkem na značku a z menu vyberte příkaz přidat k oblíbeným.

Jak odstranit značku z panelu Oblíbené:

Klikněte na značku a stiskněte klávesu delete na vaší klávesnici.