Kreslení kabelů

Program umožňuje kreslit kabelové značky a vytváří výpis kabelů.

Vyberte příkaz menu Vložit - Kabel a myší přeškrtněte spoje které tvoří kabel.

kreslení kabelové značky kabelová značka

Objeví se dialogové okno, kde zadejte název, typ a odhadovanou délku kabelu. V dolní části dialogového okna je oblast Označení žil. Pro každou žílu kabelu lze zadat její označení a jestli má být označení viditelné. Označení žil se zobrazí ve výkresu a v tiskové sestavě Výpis kabelů. Kreslení kabelů ukončete stiskem klávesy Esc.

nastavení kabelu
Poznámka:

Během kreslení značky kabelu dojde k označení spojů pod značkou jako součást tohoto kabelu. Pokud značku kabelu posunete (nebo zkopírujete) nad jiné spoje, nebudou tyto spoje správně označené.

Jak opravit označení spojů jako součást kabelu:

  1. Vyberte vodič (spoj)
  2. V panelu Vlastnosti zadejte do políčka kabel název kabelu.

Správce kabelů (menu Výstupy - Správce kabelů) umožňuje zobrazit všechny kabely výkresu a nastavovat jejich vlastnosti. Lze měnit název, typ a délku kabelu.

Výpis kabelů (menu Výstupy - Výpis kabelů) umožňuje tisknout seznam kabelů. Zaškrtnutím volby seskupovat se zobrazí součet délek kabelů podle typů kabelů.

Jak změnit název, typ nebo délku kabelu:

  • klikněte pravým tlačítkem na značce kabelu a vyberte Vlastnosti. Zobrazí se dialogové okno pro změnu údajů kabelu
  • změňte hodnoty v tabulce ve Správci kabelů

Kabely s více značkami

Jeden kabel může mít více značek se stejným názvem, například když kabel pokračuje na jiné stránce, nebo když je každá značka jen pro určité žíly kabelu.

Jak přejmenovat kabel

a) v panelu Vlastnosti - přejmenují se všechny značky daného kabelu.

b) klikněte pravým tlačítkem na značce kabelu a vyberte Vlastnosti - přejmenuje se jen tato značka.