Kreslení kabelů

Program umožňuje kreslit kabelové značky a vytváří výpis kabelů.

Vyberte příkaz menu Vložit - Kabel a myší přeškrtněte spoje které tvoří kabel.

Objeví se dialogové okno, kde zadejte název, typ a odhadovanou délku kabelu. Kreslení kabelů ukončete stiskem klávesy Esc.

Poznámka:

Během kreslení značky kabelu dojde k označení spojů pod značkou jako součást tohoto kabelu. Pokud značku kabelu posunete (nebo zkopírujete) nad jiné spoje, nebudou tyto spoje správně označené.

Jak opravit označení spojů jako součást kabelu:

  1. Vyberte vodič (spoj)
  2. V panelu Vlastnosti zadejte do políčka kabel název kabelu.

Správce kabelů (menu Výstupy - Správce kabelů) umožňuje zobrazit všechny kabely výkresu a nastavovat jejich vlastnosti. Lze měnit název, typ a délku kabelu.

Výpis kabelů (menu Výstupy - Výpis kabelů) umožňuje tisknout seznam kabelů. Zaškrtnutím volby seskupovat se zobrazí součet délek kabelů podle typů kabelů.

Jak změnit název, typ nebo délku kabelu:

  • klikněte pravým tlačítkem na značce kabelu a vyberte Vlastnosti. Zobrazí se dialogové okno pro změnu údajů kabelu
  • změnte hodnoty v tabulce ve Spravci kabelů