Informace o zpracování cookies

1.Co jsou to cookies

1.1         Cookies jsou drobné textové dokumenty a další nástroje, vytvořené webovou stránkou či nahrány třetími stranami, které jsou ukládány na zařízení uživatelů pomocí webového prohlížeče. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů, provozovatel webu může sledovat aktivitu. Pomáhají lépe provádět analýzy, cílit marketing anebo zajišťují běžnou funkcionalitu webových stránek. Níže jsou uvedeny informace, jaké soubory cookies jsou na webu využívány.

2.Jak se dělí cookies

2.1         Cookies, které na našich internetových stránkách používáme je možné dělit podle doby, po kterou jsou uchovávány nebo podle subjektu, kterému patří.

2.2         V závislosti na délce doby uchování cookies je můžeme rozlišit na:

a)            Krátkodobé (Session) jsou vymazány z Vašeho prohlížeče poté, co jej zavřete. V případě opakované návštěvy se mohou opět uložit v případě uděleného souhlasu.

b)            Dlouhodobé jsou ve Vašem prohlížeči uchovávány. Vymazány jsou až po určité době, v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče, případně samotné cookies.

2.3         Podle subjektu, který cookies vydává, je možné je dělit na:

a)            Cookies první strany, jsou vytvářené a ukládané samotný webem a mohou být nezbytné pro fungování dané stránky či její částí. Jsou vázané na konkrétní doméně provozovatele webu. Jsou jak krátkodobé, tak dlouhodobé.

b)            Cookies třetích stran jsou napojeny na webové stránky třetích stran. Jedná se o funkční nástroj obvykle využívaný k cílené reklamě.

3.Jaké cookies používáme?

3.1         Cookies jsou užívány z řady důvodů popsaných níže, například proto, abychom Vám co nejvíce usnadnili používání našich webových stránek tím, že si zapamatujeme Vaše uživatelské nastavení. Soubory cookies dělíme na webových stránkách podle účelů do dvou kategorií:

a)            Nezbytné, které jsou potřebné pro správné fungování webu (platformy). Tyto soubory cookies jsou spouštěny automaticky, aniž byste k tomu udělili souhlas, neboť jsou právě nezbytné pro fungování platformy.

b)            Další cookies, které na základě vašeho souhlasu slouží k dalším účelům, zejména pro marketing, analýzy, funkční preference vás jako uživatelů.

3.2         V souvislosti s čl. 3.1. písm. b) konkrétně využíváme soubory cookies:

a)            Analytické cookies se používají k pochopení interakce návštěvníků s webem. Tyto soubory cookies pomáhají poskytovat informace o metrikách počet návštěvníků, míru okamžitého opuštění, zdroj provozu atd. Zejména jsou používány cookies od společnosti Google Ireland Limited, přičemž pokud by byly předány data také společnosti Google v USA, je tato společnost zapsána v rámci Data Privacy Framework.

b)            Reklamní cookies se používají k doručování návštěvníků přizpůsobenými reklamami na základě stránek, které navštívili dříve, a k analýze účinnosti reklamní kampaně. Zároveň jsou tyto cookies často nasazovány také službami třetích stran, které prostřednictvím těchto cookies následně cílí reklamu. Příkladem je například YouTube od společnosti Google, který v případě povolení emendovaných videí umožňuje doručovat cílenou reklamu.

Konkrétní výčet výše zmíněných cookies, včetně doby jejich uložení a účelu naleznete v předvolbách souhlasu ke cookies, který je dostupný na webových stránkách pod logem v levém dolním rohu.

4.Jak můžete zakázat či omezit užívání cookies?

4.1         Ukládání souborů cookies je zcela dobrovolné, s výjimkou technických a nezbytných cookies.

4.2         Vždy máte možnost již uložené cookies smazat, a to tak, že se vrátíte k předvolbám souhlasu ke cookies, který je dostupný na webových stránkách pod logem v levém dolním rohu.

4.3         Pokud však odvoláte souhlas užívání všech cookies, může se stát, že dojde k nefunkčností některých částí (nejen) našeho webu. Pokud si nejste jisti, zda konkrétní cookies potřebujete, je pro řádné fungování webu a personalizovanou reklamu doporučeno ponechat povolené všechny typy. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost využívání cookies před jeho odvoláním.

5.ochrana osobních údajů

5.1         V případě, že na základě ukládání cookies dochází ke zpracování osobních údajů, jsou tyto účely popsány v Zásadách ochrany osobních údajů.

chat support