Typy elektrotechnických značek

intro
The ProfiCAD video tutorials presented here requires JavaScript to be enabled and the latest version of the Macromedia Flash Player. If you are you using a browser with JavaScript disabled please enable it now. Otherwise, please update your version of the free Flash Player by downloading here.

ProfiCAD umožňuje kreslit 4 typy značek. Vestavěné značky jsou transformátory a hradla.

Tyto značky lze částečně měnit pomocí dialogových oken která se objeví na pravé tlačítko myši.

Značky z knihovny vidíme v panelu Značky.

Adresář kde je umístěna knihovna značek je určen v Nastavení programu - záložka Cesty.

Podíváme se do dohoto adresáře. Každá značka je umístěna v samostatném souboru.

Díky tomu je možné snadno přemisťovat značky mezi adresáři nebo na jiný počítač.

Integrované obvody jsou umístěny v souborech s koncovkou PICD.

OOstatní značky jsou v souborech s koncovkou PPD.

Značku Integrovaného obvodu vytváříme příkazem Soubor - Nový IO. Vlastnosti IO se nastavují v panelu IO. Můžeme zadat počet vstupů vodorovně i svisle.

Popisky jednotlivých vývodů zadáme jako hodnoty oddělené čárkami. Pokud chceme vývody pouze očíslovat, můžeme k tomu použít toto tlačítko pro automatické očíslování.

Dále můžeme zadat čísla invertovaných vývodů a popis.