Kreslení grafických objektů

intro
The ProfiCAD video tutorials presented here requires JavaScript to be enabled and the latest version of the Macromedia Flash Player. If you are you using a browser with JavaScript disabled please enable it now. Otherwise, please update your version of the free Flash Player by downloading here.

ProfiCAD umožňuje kreslit čáry, lomené čáry, obdélníky, zaoblené obdélníky, elipsy, oblouky, kruhové výseče, kruhové úseče, bezierovy křivky a polygony.

Pro všechny objekty lze nastavit typ čáry z předdefinovaného seznamu.

Lze nadefinovat i vlastní typy čar. Postup je popsán v nápovědě (F1).

Čáry mohou být zakončeny šipkou.

PoPokud během kreslení přidržíme klávesu Ctrl, aktivuje se pravoúhlé kreslení.

Čáry se kreslí svisle, vodorovně nebo pod úhlem 45°. Obdélníky a elipsy jsou v tomto režimu kresleny jako čtverce a kruhy.

Rozměry objektů lze upravovat v panelu Vlastnosti.

U uzavřených objektů lze nastavit barvu výplně a šrafování.

Objekty lze zarovnávat pomocí příkazů menu Zarovnat

Barvu čar a výplní lze nastavit i pro několik objektů najednou.