upgrade z ProfiCADu verze 3.x a 4.x do aktuální verze

Není potřeba dělat žádné speciální kroky ani nastavení. Převod knihoven i schémat probíhá zcela automaticky. Pouze je doporučeno pečlivě zazálohovat všechna schémata (soubory s příponou "SXE") a knihovnu (t.j. adresář ProfiCAD Library). Nejlépe vypálit vše na CD. Při této příležitosti doporučujeme zazálohovat i ostatní data (nesouvisející s ProfiCADem). Zvažte co by se stalo v případě havárie a ztráty dat.

ProfiCAD 7 umí otvírat schémata vytvořená ve verzi 6, 5, 4 a 3. Pokud potřebujete otevřít schéma vytvořené v dřívější verzi, stáhněte si starší verzi ProfiCADu ze stránky https://www.proficad.cz/Stahnout.aspx


upgrade z ProfiCADu verze 2.x do verze 3.0

M Před provedením upgrade (přechodu) z ProfiCADu 2.x na ProfiCAD 3.0 pečlivě zazálohujte všechna schemata (soubory s příponou "SXE") a knihovnu QPD. Nejlepší je vypálit vše na CD.
1 Starou verzi ProfiCAD 2.x nechte nainstalovanou. Program ProfiCAD 3.0 nainstalujte do stejného adresáře kde byla předchozí verze.
2 Zavřete editor schémat (pokud byl po instalaci spuštěn).
3 Spusťte editor součástek. Zvolte příkaz menu Soubor - Konvertovat knihovnu z formátu QPD (verze 2.x). Proběhne konverze knihovny z formátu QPD do nového formátu PPD.
4 Během konverze vznikne hlavní adresář. Název tohoto hlavního adresáře se odvodí z názvu knihovny. Například z knihovny "nazdar.QPD" vznikne adresář "nazdar library". Každé skupině odpovídá jeden s podadresář v hlavním adresáři. Každé součástce odpovídá jeden soubor s příponou .PPD.
5 Pokud máte více knihoven QPD, zopakujte postup (body 3 a 4) pro každou z nich.
6 Adresáře v nové knihovně můžete uspořádat podle potřeby. Můžete vytvářet nové adresáře. Adresáře můžete navzájem hierarchicky vnořovat. Tyto úpravy můžete provádět v libovolném souborovém manažeru (při vypnutém ProfiCADu). Pokud jste převáděli více QPD knihoven, můžete nové knihovny sloučit. Součástky které nebudete potřebovat můžete smazat.
7 Starou knihovnu QPD nemažte, protože bude používána k převodu schémat (.SXE) do nového formátu. Soubory SXE budou automaticky převáděny v okamžiku kdy je otevřete a uložíte.
8 V editoru schémat nastavte cestu na novou knihovnu, t.j. na hlavní adresář (volba uprostřed).

pokračování - přechod na verzi 3.1

  9

Spusťte editor součástek. Zvolte příkaz menu Soubor - Konvertovat knihovnu IO (z formtu DBF). Proběhne konverze knihovny z formátu DBF do nového formátu PICD.

10

Během konverze vznikne adresář který bude pojmenován podle Vašeho DBF obvodu - pravděpodobně IOBVODY. Tento adresář bude umístěn v hlavním adresáři který vznikl v bodě 4.

Pro každý IO bude vytvořen jeden PICD soubor.

11  

IO se do schématu vkládají stejně jako ostatní součástky. Vytváření a editace IO se provádí v editoru součástek stejně jako  u ostatních součástek. PICD soubory lze hierarchicky organizovat jak je popsáno v bodě 6.