Nastavení programu

Po spuštění příkazu Soubor - Nastavení... nebo stisku klávesy F12 se objeví dialogové okno které slouží k nastavení programu a aktuálního dokumentu.

Okno má tato nastavení:


 

Systém - Cesty

Knihovna značek

Zadejte cestu na hlavní (kořenový adresář) kde jsou uloženy schématické značky (PPD a PICD soubory).

 

 

Systém - Ovládání

Používat UNDO/REDO

Funkce UNDO/REDO umožňuje jednoduše vzít zpět poslední akci. Touto volbou je možné ji deaktivovat, například v případě kdy používáte nevýkonný počítač který je touto funkcionalitou příliš zatěžován.

Počet mezikroků při změně měřítka

změna měřítka probíhá plynule, aby neunavovala oči. Tato volba umožňuje nastavit počet mezikroků překreslování během změny měřítka. Máte-li výkonný počítač, můžete zde nastavit vyšší hodnotu (např. 20-30) aby byly změny plynulejší. V opačném případě nastavte nižší hodnotu. Nastavíte-li hodnotu 1, změny měřítka budou probíhat okamžitě, bez přechodu.

Vyžadovat potvrzení při mazání

umožňuje aktivovat/deaktivovat zobrazování kontrolního dotazu "Vymazat označené objekty?" během mazání.

Automatické ukládání

umožňuje aktivovat/deaktivovat automatické ukládání neuložených dokumentů. Automatické ukládání ukládá pouze dokumenty, které již byly alespoň jednou ručně uloženy.

Volba "Vytvářet záložní kopii" vytvoří záložní kopii dokumentu při každém jeho uložení. Záložní kopie vždy nahradí předchozí záložní kopii. Záložní kopie mají příponu souboru BAK a ukládají se do stejné složky jako původní dokument.

 

 

Systém - Značky

Přečíslování značek při kopírování


 

Systém - Ostatní

Velikost pracovní plochy editoru značek a popisových polí

Pokud vytváříte větší značky, můžete si zde zvolit vyšší hodnotu. Pro popisová pole se použije dvojnásobná hodnota než kterou zde uvedete.

Jazykové prostředí

Zde můžete nastavit jazykové prostředí programu výběrem některého jazyku z nabídky. Změna se projeví po restartování programu.

Používat výchozí vlastnosti čar a spojů

Pokud změníte barvu nebo tloušťku čáry nebo spoje, další čára nebo spoj je kreslen touto barvou a tloušťkou.

Při startu programu provádět aktualizaci

Pokud je tato volba zaškrtnuta, při každém spuštění programu se provádí kontrola, zda máte nejnovější verzi programu. Pokud je na serveru zjištěna novější verze, zahájí se stahování a instalace programu. V takovém případě se v pravém dolním rohu obrazovky objeví upozornění o instalaci nové verze. Po ukončení stahování dojde k automatickému restartování programu ProfiCAD.

Doporučujeme ponechat tuto volbu aktivní, abyste vždy měli aktuální verzi. Pouze pokud nemáte trvalé připojení k internetu, je vhodné tuto volbu deaktivovat a kontrolu na novou verzi provádět ručně příkazem menu Nápověda - Aktualizovat. 

Systém - Spoje

Automatické zapojování značek

Program umožňuje zapojit značku do existujícího spoje. Při vložení značky na spoj dojde k automatickému zapojení značky. Při smazání značky dojde k obnovení spoje.

automatické zapojování značek

Když se značka pohybuje přes spoj, spoj se zvýrazní.

Pokud určitou značku nelze automaticky zapojit, může to být tím, že spoj je mimo snap. Zkuste zvýšit zoom a pohybujte značkou se stisknutou klávesou Shift (aby se eliminoval vliv Snapu).

 

Dokument - Fonty

Fonty pro nápisy a texty které zde nastavíte, budou pouze počáteční a lze je kdykoliv změnit. Pro každý nápis a text lze individuálně nastavit jiný font. Fonty pro typy a hodnoty schématických značek se nastavují v tomto dialogu centrálně pro celý dokument.

 

Dokument - Obsah

Zobrazovat typy, zobrazovat hodnoty

Tato nastavení umožňují naráz zapnout/vypnout zobrazení typů a hodnot značek, takže je nemusíte zapínat/vypínat u každé značky zvlášť.

 

Dokument - Proměnné

Slouží k zadání souhrnných údajů, které mohou být použity v popisovém poli.

 

 

Dokument - Popis

Zde je místo pro popis konstrukce nebo různé poznámky.

 

Dokument - Popisové pole

Slouží k výběru a nastavení popisového pole. Více informací zde.

popisové pole 

 

Dokument - Souřadnicová síť

Slouží pro lepší orientaci v rozsáhlých výkresech. Je pouze v placené verzi.

souřadnicová síť 

Dokument - Číslování spojů

Obsahuje různé volby pro umisťování popisků spojů a možnost spustit prřečíslování spojů. To lze spustit i pomocí příkazu menu Upravit - Přečíslovat spoje.

číslování spojů