Nastavení programu

Po spuštění příkazu Soubor - Nastavení... nebo stisku klávesy F12 se objeví dialogové okno které slouží k nastavení programu a aktuálního dokumentu.

Okno má tato nastavení:


 

Systém - Cesty

Knihovna značek

Zadejte cestu na hlavní (kořenový adresář) kde jsou uloženy schématické značky (PPD a PICD soubory).

 

 

Systém - Ovládání

Používat UNDO/REDO

Funkce UNDO/REDO umožňuje jednoduše vzít zpět poslední akci. Touto volbou je možné ji deaktivovat, například v případě kdy používáte nevýkonný počítač který je touto funkcionalitou příliš zatěžován.

Počet mezikroků při změně měřítka

změna měřítka probíhá plynule, aby neunavovala oči. Tato volba umožňuje nastavit počet mezikroků překreslování během změny měřítka. Máte-li výkonný počítač, můžete zde nastavit vyšší hodnotu (např. 20-30) aby byly změny plynulejší. V opačném případě nastavte nižší hodnotu. Nastavíte-li hodnotu 1, změny měřítka budou probíhat okamžitě, bez přechodu.

Vyžadovat potvrzení při mazání

umožňuje aktivovat/deaktivovat zobrazování kontrolního dotazu "Vymazat označené objekty?" během mazání.

Automatické ukládání

umožňuje aktivovat/deaktivovat automatické ukládání neuložených dokumentů. Automatické ukládání ukládá pouze dokumenty, které již byly alespoň jednou ručně uloženy.

Volba "Vytvářet záložní kopii" vytvoří záložní kopii dokumentu při každém jeho uložení. Záložní kopie vždy nahradí předchozí záložní kopii. Záložní kopie mají příponu souboru BAK a ukládají se do stejné složky jako původní dokument.

 

 

Systém - Značky

Přečíslování značek při kopírování

umožňuje nastavit, co se stane s hodnotou "typ" (přesněji s indexem, např. u typu R10 je index 10) během kopírování jedné nebo více značek.

První volba "Nepřečíslovávat" způsobí, že typ kopírované značky se nemění (tj. vznikne duplicitní typ).

Natavíte-li volbu "Přidělit nejbližší možnou volbu", bude kopírované součástce nalezena a přidělena nejbližší volná hodnota.

Poslední volba "Přičíst tuto hodnotu" znamená, že každé kopírované součástce bude index zvýšen o hodnotu, kterou zadáte. V tomto posledním případě se případná duplicita nekontroluje.


 

Systém - Ostatní

Velikost pracovní plochy editoru značek

Pokud vytváříte větší značky, můžete si zde zvolit vyšší hodnotu.

Mapa znaků

Zde si můžete nastavit znaky které chcete mít v mapě znaků která se zobrazuje při zadávání textů do dokumentu. Znaky můžete zadávat buď kombinací klávesy Alt + numerického kódu (pokud ho znáte) příslušného znaku, nebo pomocí standartní mapy znaků systému Windows, který vyvoláte tlačítkem "Mapa znaků Windows".

Jazykové prostředí

Zde můžete nastavit jazykové prostředí programu výběrem některého jazyku z nabídky. Změna se projeví po restartování programu.

Používat výchozí vlastnosti čar a spojů

Pokud změníte barvu nebo tloušťku čáry nebo spoje, další čára nebo spoj je kreslen touto barvou a tloušťkou. Tato vlastnost nemusí každému vyhovovat, a proto je třeba ji nejdříve zapnout v nastavení programu - Ostatní - Používat výchozí vlastnosti spojů.

Při startu programu provádět aktualizaci

Pokud je tato volba zaškrtnuta, při každém spuštění programu se provádí kontrola, zda máte nejnovější verzi programu. Pokud je na serveru zjištěna novější verze, zahájí se stahování a instalace programu. V takovém případě se v pravém dolním rohu obrazovky objeví upozornění o instalaci nové verze. Po ukončení stahování dojde k automatickému restartování programu ProfiCAD.

Doporučujeme ponechat tuto volbu aktivní, abyste vždy měli aktuální verzi. Pouze pokud nemáte trvalé připojení k internetu, je vhodné tuto volbu deaktivovat a kontrolu na novou verzi provádět ručně příkazem menu Nápověda - Aktualizovat.
 

Dokument - Fonty

Fonty pro nápisy a texty které zde nastavíte, budou pouze počáteční a lze je kdykoliv změnit. Pro každý nápis a text lze individuálně nastavit jiný font. Fonty pro typy a hodnoty schématických značek se nastavují v tomto dialogu centrálně pro celý dokument.

 

Dokument - Obsah

Zobrazovat typy, zobrazovat hodnoty

Tato nastavení umožňují naráz zapnout/vypnout zobrazení typů a hodnot značek, takže je nemusíte zapínat/vypínat u každé značky zvlášť.

 

Dokument - Souhrnné informace

Slouží k zadání souhrnných údajů, které mohou být použity v popisovém poli.

 

 

Dokument - Popis

Zde je místo pro popis konstrukce nebo různé poznámky.

 

 

Dokument - Popisové pole

Slouží k výběru a nastavení popisového pole. Více informací zde.

popisové pole 

 

Dokument - Souřadnicová síť

Slouží pro lepší orientaci v rozsáhlých výkresech.

souřadnicová síť