Vrstvy

Panel Vrstvy umožňuje vytvářet, přejmenovávat a mazat vrstvy. Viditelnost vrstev lze zapínat a vypínat. Aktivní vrstvu (do které se právě kreslí) vyberte ze seznamu.

Vrstvy jsou ve výkresu vykreslovány ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedeny v seznamu. Poslední vrstva je tedy úplně navrchu.

Vrstvy mohou mít libovolný název podle toho, jaké objekty se v ní budou nacházet, např.: zdi, elektroinstalace, EZS, ethernet, topení, nábytek atd. Výchozí názvy vrstev u nově vytvořených výkresů (-1 = pozadí, 0 = normální) vycházejí z tradičního označování vrstev v systémech AutoCAD a můžete je libovolně přejmenovat.

tlačítka na panelu vrstvypanel vrstvy
Funkce tlačítek:
  1. přesunout vrstvu nahoru.
  2. přesunout vrstvu dolů.
  3. přidat vrstvu.
  4. přejmenovat vrstvu.
  5. smazat vrstvu. Lze mazat pouze prázdné vrstvy